Träning

När det gäller träning kan träningsformerna delas in i två kategorier. Den ena träningsformen är till för att förebygga skador och förbättra det psykiska och fysiska måendet. Den andra för att bygga upp muskulatur efter att man varit med om en skada.Det är främst den första kategorin som vardagsmotionärerna tränar. Man joggar, spelar tennis, cyklar eller simmar för att mjuka upp leder, bygga muskler och få förbättra kondition. Detta inte bara för att man ska må bra på kort sikt utan även eftersom man i längden mår bättre när man tränar regelbundet. När det gäller sådan träning är det bra att träna så allsidigt som möjligt samt att komma över den berömda gränsen och utvecklas. Att undvika monotona rörelser och hellre träna med hela kroppen.Med tanke på att många har mycket stillasittande jobb är det även en faktor som talar för att man ska träna allsidigt. De monotona rörelserna och statiska stillasittandet räcker och blir över på arbetstid. Fritiden bör vara betydligt mer varierad. I alla fall med tanke på den fysiska hälsa.När det sedan kommer till den träning som exempelvis en sjukgymnast kan rekommendera blir det lite annorlunda. Då kan det mycket väl handla om monoton träning på en eller någon enstaka muskelgrupp. Men detta är då för att bygga upp dessa muskler för att kroppen ska få en stabilitet och styrka att motverka framtida skador.